Konstruktion

 

På Connector Stomsystem är vi alla konstruktörer i grund och botten och just konstruktion är något vi är riktigt duktiga på. För att kunna medverka till optimala lösningar vill vi gärna vara med så tidigt som möjligt i byggprojektet, gärna redan under arbetet med arkitektskisser och programhandlingar. Vi hjälper dig belysa olika tekniska lösningar och vi ger förslag på bästa tänkbara konstruktionsalternativ med hänsyn till teknik och produktionsekonomi – där beställarens och arkitektens krav på funktion och arkitektur tas tillvara.

 

Oavsett vad vi levererar så utför vi alltid dimensioneringen och projekteringen av vår del i projektet. Det gör vi för att vi och branschen ska veta att det som kommer från oss håller högsta möjliga kvalitet. Det ska vara optimerat för just ditt projekt så du får maximalt utnyttjande till minsta möjliga kostnad.  

 

Vårat personliga engagemang mot dig som beställar och till projektets helhet är mycket viktigt för oss. När du ingår ett samarbete med Connector Stomsystem ska det kännas som en självklarhet att få den feedback du förväntar dig. Eller bättre. Svaren ska vara snabba och säkra.

 

Vi tycker konstruktion är roligt och vi tycker du ska tycka det är roligt att jobba med oss. 

 

 

FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT
KVALITET, SERVICE OCH LÖSNINGSORIENTERAT
SS-EN 1090-1 Certifierade

Connector Stomsystem AB

Ödhumlagatan 10
723 55, Västerås

021-182061
produkt@connector.nu

© 2022 Connector
Information om cookies