Connectors kvalitetspolicy:

Vara ett medvetet och engagerat företag med kunden i fokus.

Vara en känd och respekterad leverantör av byggprodukter, som helt svarar mot kundens förväntningar.

Att ständigt utveckla processer och medarbetare genom kontinuerligt arbete med förbättringar, vilket leder till minskade kvalitetsbrister och mervärde till kund.

Varje leverans skall alltid uppfylla kundens ställda krav och utgöra en rekommendation för kommande affärer.

Vårt kvalitetssystem skall vara under ständig utveckling och förbättring

Connector-Kvalitetspolicy

Certifierade enligt SS-EN 1090-1:

Connector är certifierade enligt SS-EN 1090-1. Det betyder att våra tillverkningsprocesser uppfyller gällande kvalitetskrav, regler och normer för att leverera CE-märkta produkter.

Du kan alltid känna dig trygg vid en beställning från oss.

Certifikat 7852-02en, enl. SS-EN 1090-1

Certifikat 7852-02sv, enl. SS-EN 1090-1

Connector-CE Märkning Etikett

Connector-CSB Prestandadeklaration

Certifierade enligt SS-EN 3834-2:

Connector är certifierade enligt SS-EN 3834-2. Det betyder att samtliga våra rutiner kring svetsprocessen är kvalitetssäkrade och kontrollerade. Allt från svetsutrustning till svetsande personal.