Produkter

Connector har fokus på snabba, säkra leveranser av produkter till det primära stomsystemet till erat bygge. Vi levererar allt från enstaka samverkansbalk, CSB till hela system inklusive pelare, balkar och betongbjälklag. Vi vågar påstå att vi har Sveriges kortaste leveranstider på samverkansbalk.

Se vår broschyr: Connector-Ny broschyr-2017

StomsystemCSB

Connectors stomsystem kan enkelt anpassas till önskat
stomval. Till höger redovisas två exempel där Connector
samverkansbalk, CSB och Connector samverkanspelare,
CSP utgör primära komponenter.

Hybridkonstruktioner

Tekniken innebär att platsgjutna samverkanskonstruktioner
även samverkar med prefab betong.

Samverkanskonstruktioner

Platsgjuten betong samverkar med stålbalk.CSB H30

Användning

Connectors verksamhet fokuserar på primärkonstruktioner med egna huvudkomponenter.
Framgångsrika projekt med våra samverkanskonstruktioner:
∙ Bostäder
∙ Handel
∙ Industrier
∙ P-däck
Produkterna är flexibla och kan anpassas till kundens
önskemål.

Fördelar

Låg konstruktionshöjd

Connector samverkansbalk har låg konstruktionshöjd, max 120mm. Den kan bli
så låg som 30mm! Connector ger möjligheten att förlägga installationer inom
bjälklagets konstruktionshöjd fullt inspekterbara eller i bjälklaget utan kollision
med ingjutna balkliv.

Klarar brand- och ljudkrav

Connector konstruktionen klarar av de flesta brandkrav utan brandisolering.
Ljudberäkningar av stålstommar visar att Connector stomsystem möjliggör högt
ställda ljudkrav.

Hög böjstyvhet

CSB-balken har jämförelsevis högt tröghetsmoment, vilket är gynnsamt med
hänsyn till deformationer och egensvängningar.