Projekt: Kv Brödet, Etapp 2, Norrköping

Vi tackar för förtroendet att leverera CSB till nybyggnad av äldreboende. Beställare är Erlandssons Bygg.