Projekt: Widenska Gymnasiet, Västerås

Vi har fått äran att resa primärstommen till projektet Widenska Gymnasiet i Västerås. Beställare Nordikon. I stommen ingår drygt 1200m CSB. Vi ser fram emot ett gott samarbete och ett roligt projekt.