Projekt: Fallskärmen 1, Örebro

Connector levererar CSB H30 och CSB 500 balkar till parkeringsgarage. Beställare NA Bygg AB.