Stomsystemet med många lösningar!

 

Connectors verksamhet fokuserar på primärstommar med de egna huvudkomponenterna: Connector samverkansbalk, CSB och Connector samverkanspelare, CSP. Dessa går enkelt att kombinera med håldäck, plattbärlag, Combideck och med traditionella platsgjutna slakarmerade- eller efterspända bjälklag. Fördelarna är låg kostnad för brandskydd, kort leveranstid, produktionsvänlighet samt låg materialåtgång i passande objekt.

Connector konceptet

Valfrihet

Connectors samverkansbalk är inte låst för en typ bjälklagssystem. Balken
fungerar till både plattbärlag, samverkansbjälklag, HDF och platsgjutna
bjälklag.

Oberoende

Connector är ett företag där flexibilitet inför kundernas önskemål finns i varje
projekt.

Beprövad

Connectorsystemet används och har använts i ett antal byggprojekt.
CSB-balken har provbelastats med mycket goda resultat.

Kostnadseffektiv

Möjlighet finns att ändra byggmetoden och bjälklagssystemet i
genomförandeskedet om detta visar sig vara mer kostnadseffektivt.
Stomkonceptet påverkas minimalt.